Studia Informatica


Volume: 2(4)
Year: 2004
Publishing: Publishing House of University of Podlasie
Scientific Editor: Andrzej Wisniewski
ISSN: 1731-2264

Contents

Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Faderewski M., Jakubowski S., Kocielinski D., Mikułowski D., Terlikowski G.,
Blind-End; An Approach to Support Orientation and Navigation for Blind People
pp. 7-29
Abstract: The claim is that blind persons can perceive objects like door, pillar, ditch, elevator, passage, room, hall, building, street, etc., having only mobile cellular phones. The primary goal of all positioning systems is to determine the user's position as precisely as possible, whereas the main purpose of our project is to provide a blind person with the ability to locate an object and then to perceive it by getting to know its attributes. This permits area familiarization and route planning. Object position may be one of the attributes. Once a blind person identifies an object (by being close to it), she/he can get to know her/his position from the object attributes. It is interesting that the position is not so important also for sighted persons; the position is usually relative and can be derived from perceiving orientation points (e.g., interesting objects) that have already been remembered. The crucial assumption of our project is that objects can be located (identified) using IrDA connectivity. This means that in order to be located an object must have an infrared transceiver (standard IrDA controller) that transmits data (to a mobile) containing the object’s identifier and the azimuth of the infrared message beam and, if it is necessary the current values of some of its attributes. Given the object’s identifier the complete object description can be downloaded from a local or global repository via Bluetooth, or/and GPRS connectivity of a mobile. It is important to note that, unlike Talking Signs, the description is not in a voice format. It is expressed in terms of generic attributes and types so that it can be processed automatically. Only the result of such processing is delivered to a blind user as voice. Key words: navigation and orientation for blind people, cognitive maps, GIS, GPS.
Florek J.,
Elektroniczny kontakt z urzędem administracji publicznej
pp. 31-46
Abstract: W artykule przedstawiono syntezę wyników różnorodnych badań dotyczących osiągnięć Polski w obszarze budowania idei eGovernment oraz wyspecyfikowano główne uwarunkowania skutecznej realizacji e-usług z uwzględnieniem wielu obszarów kompetencyjnych oraz metod informatyzacji urzędu. Zwrócono również uwagę na aspekty realizacyjne kontaktów elektronicznych ze środowiskiem administracji publicznej. Aspekty te odniesiono do dwóch podstawowych warstw architektury elektronicznego urzędu: front-office i back-office dokonując określenia funkcjonalności takich składników tej architektury, jak: dostęp użytkownika, platforma usług i poradnictwa, narzędzia dostarczania usług, narzędzia komunikacji i biznesowe systemy informacyjno-usługowe. Zwrócono również uwagę na problem priorytetyzacji usług przewidzianych do implementacji w e-urzędzie.
Kłopotek M.,
Sieci bayesowskie w klasteryzacji dokumentów
pp. 47-82
Abstract: W niniejszej pracy przedstawiono rozszerzenia algorytmów PLSA i PHIT do grupowania dokumentów tekstowych. Główna idea rozszerzenia polega na wykorzystaniu sieci bayesowskiej typu TAN zamiast sieci naiwnej, jak ma to miejsce w algorytmach pierwotnych.
Kłopotek M., Jurski P.,
Sieci zaufania
pp. 83-103
Abstract: Przedmiotem publikacji jest przegląd podstawowych koncepcji sieci zaufania. Omówiono między innymi kwestie zaufania do zasobów w sieci Internet. Problematykę sieci zaufania umiejscowiono w ogólnym kontekście sieci semantycznych (ang. Semantic Web) i związanych z nimi zagadnieniami standaryzacji budowy i eksploracji zasobów. Dodatkowo zaprezentowano przykład wykorzystania sieci zaufania oparty na projekcie Friend Of A Friend (FOAF), który pozwala na opis osób i relacji pomiędzy nimi.
Tchórzewski J., Kłopotek M., Kujawiak M.,
Studium porównawcze metod prowadzenia odkryć
pp. 105-122
Abstract: This paper contains some results of literature research and special study of research from methods for making discovery. It is lead comparative study of applied method for making discovery in big knowledge bases, and in databases at first. It is discussed over ground elements of same important methods and some examples their applications. It is pay attention for need elaboration of systemic neural network for leading discovery in big knowledge bases of systems, processes, phenomena’s, etc. It is showed also some results of new trends in data mining and in development idea self-organising neural network. Key words: self-organising neural network, data mining, system development, discovery in databases, bayesian methods, knowledge maps.
Wisniewski A.,
Automatyzacja transformacji modeli w koncepcji Model-Driven Architecture OMG
pp. 123-134
Abstract: Model-Driven Architecture received a lot attention in the last years from industry and academia as well. In this paper we present the basic ideas of the MDA vision, define models, integration perspectives and challenges of how the MDA could be used effectively in the future. The working MDA was illustrated by short example of the Rosa Breakfast Service project implemented using the OptimalJ demo tool. Keywords: model-driven architecture, MDA generators.
Mokrzycki W.,
Wizualny kanał informacyjny dla robota na bazie 3w modeli widokowych obiektów
pp. 137-155
Abstract: W opracowaniu jest omawiane zagadnienie budowy wizualnego kanału informacyjnego dla robota w oparciu o 3W modele widokowe obiektów i mapy głębi sceny. Identyfikacja obiektów następuje jako wynik geometrycznego spasowania struktury wyprowadzonej z mapy głębi sceny z pewną strukturą z bazy modeli, utworzonej z 3W widokowych modeli wygenerowanych wg opisanej (w opracowaniu - dla wielościanów niewypukłych) koncepcji. Słowa kluczowe: kanał wizualny dla robota, mapa głębi, wielościany niewypukłe, 3W modele widokowe, pasowanie struktur geometrycznych.
Nowikow S.,
Metoda minimalizacji systemów k-znacznych częściowych funkcji logicznych
pp. 157-164
Abstract: