Reviewing Process


Każdy artykuł jest recenzowany przez minimum dwóch recenzentów, specjalistów w dziedzinie dotyczącej artykułu, zatrudnionych w innych instytucjach niż autorzy artykułu i nie mających wspólnych prac z autorami w ciągu ostatnich 8 lat. Stosowana jest zasada "double-blind", tzn. recenzenci nie znają autorów prac i autorzy nie znają recenzentów. Formularz recenzyjny jest dostępny pod tym linkiem.

Each article is reviewed by at least two reviewers, experts in the area concerning the article, affiliated in institutions different than these of the authors' affiliations, and not having joint publications with the author(s) over the last 8 years. The reviewing process is "double-blind". The review form is available here.